За нас

Мисия и предмет на дейност на ''Георх Инженеринг ООД''


Фирма ''Георх Инженеринг ООД'' е строителна компания, създадена през 1996г.

Благодарение на опитният ни екип, състоящ се от инженери, работници, техници, механици, миньори и оператори на машини, успешно се осъществява основната ни дейност позиционирана в много специфичен сегмент, а именно – проектиране, изграждане и рехабилитация нa пътни и метро тунели, дълбоки изкопи, анкерни укрепвания и хидротехнически съоръжения.

Освен това, фирма ''Георх Инженеринг ООД'' предлага на своите клиенти цялостен мениджмънт и управление на инвестиционни проекти, гарантирайки сигурност и защита на интересите на инвеститорите върху всеки етап от строителеният процес.

От момента на своето създаване фирмата е участвала в изпълнението на голям брой мащабни обекти, допринесли за подобряване на инфраструктурата и развитието на България.

Силният ръководен екип, богатия опит, професионалното отношение, високо квалифицираните служители и модерната техника допринасят за безупречната репутация на фирмата.


Цели на дейността – очаквано развитие на фирмата, нови пазари.


Предприемаческата визия на рьководството в дългосрочен аспект е създаването на една фирма сьс силно присъствие на пазара, която да развива успешна дейност не само в областта на инфраструктурното и хидротехническо строителство, но и във всички аспекти на този бизнес.

Паралелно с това планираме да осъществяваме основната ни дейност, да продължим успешните ни партньорства и да реализираме много нови проекти.

Надяваме се, че за в бъдеще „Георх Инженеринг” ООД ще продължава да бъде една успешна, надеждна и конкурентноспособна компания.


Сертификати


Фирмата е в процес на внедряване нa система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2000, както и OHSAS 18001:2007