ПроектиРАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Връзка тунел Драган Цанков - 9та МетростанцияГодина на реализация: 2007 - 2008

Роля на Георх в проекта:

Изследване сеизмичната устойчивост на 9-та Метростанция

Изграждане подземна връзка - тунел ‛Драган Цанков - 9та Метростанция“ по NATM (Пробивни работи, укрепване пръскан бетони, анкери, хидроизолации и вторична oблицовка)

Прочети повече »

 

Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ ‛ДУПНИЦА‛, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБАГодина на реализация: 2002 – 2008

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация.

Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични облицовки, анкерни укрепвания и др.

Прочети повече »

 

РАЗШИРЕНИЕ НА ВЕЦ "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ" НАПОРЕН ТУНЕЛГодина на реализация: 2006 - 2007

Роля на Георх в проекта:

Пробивни работи, укрепване първични облицовки  от пръскан бетони, анкери и др.

Прочети повече »

 

AM ХЕМУС, ПЪТЕН ТУНЕЛ ПРАВЕШКИ ХАНОВЕГодина на реализация: 1996 - 2000

Роля на Георх в проекта:

Полагане бетон вторична облицовка и хидроизолации

Прочети повече »

 

AM ‛ХЕМУС‛ , ТУНЕЛИ ‛ТОПЛИ ДОЛ‛ – ЛЯВА ТРЪБА и ‛ЕЧЕМИШКА‛Година на реализация:
2007 - 2008

Роля на Георх в проекта:


Работно проектиране и изпълнение третична облицовка

Прочети повече »

 

УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ И ДЪЛБОКИ ИЗКОПИГодина на реализация: 2003 - 2008

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изпълнение (укрепване с пръскан бетони, анкерни укрепвания – пасивни и напрегнати)

Прочети повече »
 

КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ЗА РВД гр. СофияГодина на реализация: 2000

Роля на Георх в проекта:

Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични облицовки от пръскан бетон, анкерни укрепвания и др.

Прочети повече »

 

AM ‛ЛЮЛИН‛, ПЪТНИ ТУНЕЛИ


Година на реализация: 2003 - 2004

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация

Прочети повече »

 

ГРАНИЧЕН ТУНЕЛ ‛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ДРАМА‛Година на реализация: 2001 – 2002

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация

Прочети повече »
 

Укрепващи работи яз. Белмекен - Главна и контра стени и строителни работи за ПАВЕЦ ‛Чаира‛- Етап 2Година на реализация:
1996 - 1999

Роля на Георх в проекта:

Надграждане на главна и контрастена яз. Белмекен (Направа насипи, бетон и арматура, анкерни системи и КИС).

Изграждане довеждащ тунел и запълване на извънтръбното пространство с лят бетон на II-ри силно наклонен участък на ПАВЕЦ „Чаира”

Прочети повече »

 

Хидротехнически тунели № 1, 2 и 3 - Нова деривация за ВЕЦ 'ПАСТРА' (дължина 3200м)Година на реализация: 1998 - 2000

Роля на Георх в проекта:


Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични бетонови облицовки, анкерни укрепвания и др.

Прочети повече »
 

ПЪТ III-5004 ‛OБХОД НА ГР. ГАБРОВО‛ Участък: ‛Габрово – Шипка - Казанлък‛

Година на реализация: 2009

Роля на Георх в проекта:

Изготвяне на технически проект


 

Прочети повече »