Проекти


Хидротехнически тунели № 1, 2 и 3 - Нова деривация за ВЕЦ 'ПАСТРА' (дължина 3200м)


 


Година на реализация: 1998 - 2000

Роля на Георх в проекта:


Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични бетонови облицовки, анкерни укрепвания и др.