Проекти


AM ‛ЛЮЛИН‛, ПЪТНИ ТУНЕЛИ


 

Година на реализация: 2003 - 2004

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация