Проекти


Укрепващи работи яз. Белмекен - Главна и контра стени и строителни работи за ПАВЕЦ ‛Чаира‛- Етап 2


 


Година на реализация:
1996 - 1999

Роля на Георх в проекта:

Надграждане на главна и контрастена яз. Белмекен (Направа насипи, бетон и арматура, анкерни системи и КИС).

Изграждане довеждащ тунел и запълване на извънтръбното пространство с лят бетон на II-ри силно наклонен участък на ПАВЕЦ „Чаира”