Проекти


ГРАНИЧЕН ТУНЕЛ ‛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ДРАМА‛


 


Година на реализация: 2001 – 2002

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация