Проекти


ПЪТ III-5004 ‛OБХОД НА ГР. ГАБРОВО‛ Участък: ‛Габрово – Шипка - Казанлък‛


 

Година на реализация: 2009

Роля на Георх в проекта:

Изготвяне на технически проект