Услуги

Проектиране


Голяма част от много представителни инфасртруктурни обекти с национално значение са изградени изцяло по работни проекти и авторски надзор с водещо участие на специалисти от ''Георх Инженеринг ООД'' .
прочетете повече ››


Строителство


Друга основна дейност на фирмата е строителството по Нов австрийски метод (NATM) на:

• Транспортни тунели – пътни, метро и железопътни
• Хидротехнически тунели – напорни и безнапорни
• Комунални и канализационни тунели
прочетете повече ››


Мениджмънт


Фирма ''Георх Инженеринг ООД'' предлага на своите клиенти цялостен мениджмънт, супервизия и управление на инвестиционни проекти, гарантирайки сигурност и защита на интересите на инвеститорите върху всеки етап от строителеният процес.
прочетете повече ››