Услуги | Мениджмънт

Мениджмънт


Фирма ''Георх Инженеринг ООД'' предлага на своите клиенти цялостен мениджмънт, супервизия и управление на инвестиционни проекти, гарантирайки сигурност и защита на интересите на инвеститорите върху всеки етап от строителеният процес.

•    Консултинг

•    Строителен надзор

•    Мениджмънт

•    Качествен контрол