Проекти


КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ЗА РВД гр. София


 


Година на реализация: 2000

Роля на Георх в проекта:

Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични облицовки от пръскан бетон, анкерни укрепвания и др.