Проекти


РАЗШИРЕНИЕ НА ВЕЦ "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ" НАПОРЕН ТУНЕЛ


 


Година на реализация: 2006 - 2007

Роля на Георх в проекта:

Пробивни работи, укрепване първични облицовки  от пръскан бетони, анкери и др.