Проекти


УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ И ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ


 


Година на реализация: 2003 - 2008

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изпълнение (укрепване с пръскан бетони, анкерни укрепвания – пасивни и напрегнати)